Nyhedsbreve

Kommunikation der skaber handling

Hvis du ønsker at holde kontakt til dine kunder, er elektroniske nyhedsbreve en effektiv måde at gøre det på. Effektiv, fordi det blot kræver nogen tid og tankevirksomhed af dig. Og effektivt fordi modtagerne, dine kunder, aktivt har tilvalgt nyhedsbrevet og derfor er mere positivt stemt over for det, end over for den store mængde af uønsket information, reklame og hvad som helst, vi alle oversvømmes med.

Reel værdi giver opmærksomhed

Hvilke nyhedsbreve holder du selv fast i? Sandsynligvis dem, som du reelt får noget ud af at læse: Ny viden, overraskende eller underholdende vinkler, unikke tilbud osv.

Tænk på, hvorfor dine kunder er kunder hos netop dig. Hvad er det ved din ydelse eller leverancen af den, som gør dig til en god leverandør? Når du har indkredset det, har du en god rød tråd til dit nyhedsbrev, og så er det bare med at komme videre.


 

Ulla var i 2011 drivende i at redefinere og relancere DELTA’s elektroniske nyhedsbreve. Væsentlige opgaver var at formulere succeskriterier og  fastlægge den redaktionelle profil – og ikke mindst efterfølgende at føre det ud i livet, dvs. sikre regelmæssige udgivelser af høj kvalitet”, Stig Lumbye, daværende Executive Vice President, DELTA


 

Hybrid Kommunikation kan hjælpe med

Tekster. Hjælpe med at se den røde tråd, idéer til konkrete artikler, skrive teksterne

Modtagere. Hvem vil du gerne sende til? Hvem må du sende til? Og hvordan finder du dem og får deres accept?

Udsende. En simpel e-mail? Hvad med grafik og html? Sammenhæng med din hjemmeside.